Ogrodzenie zgodne z prawem

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także – w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki. Mogą być wykonane przez samego inwestora.

Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Powodem sprzeciwu może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przepisów techniczno-budowlanych.

Jeżeli chodzi o kwestię usytuowania ogrodzenia najlepszym rozwiązaniem jest postawienie ogrodzenia dokładnie w osi granicy działek. Jeśli jednak nie dojdziemy do porozumienia z sąsiadem w sprawie budowy ogrodzenia i nie będzie to inwestycja wspólna, to należy je tak usytuować, aby nie przekraczało granicy nieruchomości należącej do inwestora. Wówczas, w razie konfliktu, unikniemy oskarżeń o naruszenie granic działki.

Granice nieruchomości zawsze oznaczone są na gruncie znakami granicznymi umiejscowionymi przez upoważnionych geodetów. Znaki te muszą być wykonane z trwałego materiału a sąsiedzi nie mogą przesuwać, uszkadzać i niszczyć tych znaków. Jeżeli znaki są widocznie i nie ma wątpliwości co do przebiegu granicy nieruchomości nie jest potrzebna obecność geodety. Jednakże w razie wątpliwości co do przebiegu granic działki należy zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych (czyli odnalezienie i zaznaczenie ich w terenie), a jeśli to się okaże niemożliwe – należy przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe.

Jeśli naszej posesji towarzyszy uciążliwe sąsiedztwo, od którego chcemy się wyraźnie odgrodzić, dobrym pomysłem jest zastosowanie ogrodzenia panelowego w połączeniu z roślinnością. Gdy zasadzimy wzdłuż ogrodzenia rośliny tworzące zwarty szpaler (np. buki lub tuje) i zadbamy o ich odpowiednie przycięcie, uzyskamy nie tylko szczelne zabezpieczenie, ale i estetyczny żywopłot.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl